Artiklar

Artiklar och annat publicerat textmaterial som jag författat.

Kursuppgift

Hund - avel utfodring och hälsa

Sveriges Lantbruksuniversitet 2010

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi

Studie och analys

Artikel kommer...

Kursuppgift

Hundens Beteendebiologi 2

Linköpings Universitet

2013

Studie utifrån sökorden

"communication" och "dog"

Artikel kommer...