Kennel Bella Bolonka

Uppfödning i hemmiljö av rasen Russkaja Tsvetnaja Bolonka.

Mitt mål är att föda upp kärvänliga familjemedlemmar som är goda representanter för rasen och kennelnamnet Bella Bolonka - vacker knähund.

Mitt avelsmål är Friendly By Nature.

Mentalitet och hälsa är prioriterat i mitt urval av avelsdjur, varför jag förespråkar BPH-test och endast använder hundar med dokumenterad hälsostatus avseende patella och ögon.

Kennel Bella Bolonka är registrerad i Svenska Kennelklubben och följer Djurskyddslagen, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt samt Svenska Kennelklubbnes registreringsregler och grundregler. Vidare följer jag Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka-klubbens rekommendationer avseende avelsarbete.